Talent in Bloei
Waar Talent tot Bloei komt

Plusklas Talent in Bloei

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

plusklas 2022 / 2023

Dit schooljaar zijn er 2 plusklassen.

Er is een plusklas voor kinderen uit groep 5 en een plusklas voor kinderen uit groep 3/4/5 . In beide groepen krijgen kinderen uitdagende opdrachten en verdiepende projecten, daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het sociaal-emotionele aspect en werken we aan de executieve functies.


Voor vragen en plaatsing kunt u contact opnemen.


Groep 5 is vol, in groep 3/4/5 is nog 1 plek


 

 Algemene informatie:

 

Voor wie?

Voor kinderen uit groep 3, 4 of 5 ( schooljaar 2022/2023 ) die meer uitdaging aankunnen, dan wat zij op school geboden krijgen.

 

 

Toelatingseisen:

- kunnen functioneren in een groep

- een onderzoek waarin beschreven staat dat het kind gebaat is bij uitdagend onderwijs of...

- onderzoek middels het digitaal handelingsprotocol voor hoogbegaafden ( DHH) met als eindconclusie een ( vermoedelijk) begaafde leerling of...

- schriftelijke motivatie door school waaruit blijkt dat het kind meer nodig heeft dan de reguliere lesstof biedt. De leerkracht vermeldt hierin welke interventies al eerder zijn gepleegd en wat hiervan de uitwerking is.

 

Inhoud van de plusklas:

- verschillende denk- en strategiespellen

- aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (mindset)

- uitdagende opdrachten

- uitdagende projecten

- begeleiding op de executieve functies

 

kosten:

De kosten voor de plusklas zijn € 77,50 per maand.

In de maanden juli en augustus hoeft er niet te worden betaald.

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om kinderen niet dat te geven wat ze nodig hebben. Mocht dit zo zijn, dan kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

 

Aanmeldingsprocedure:

Het aanmeldingsformulier wordt door de ouder(s) ingevuld. Vervolgens gaat u het gesprek op uw school aan. Zij moeten toestemming geven voor dit dagdeel. Het meegestuurde contract moet door beide partijen ondertekend worden. Deze formulieren, samen met het onderzoeksverslag / DHH of de schriftelijke motivatie stuurt u op naar Talent in Bloei.

Daarna volgt een intake gesprek en wordt gekeken of er overgegaan wordt tot definitieve plaatsing.


 

E-mailen
Bellen
Map