Talent in Bloei
Waar Talent tot Bloei komt

Individuele begeleiding


Leren-leren training

Veel kinderen komen op het VO en hebben geen idee hoe ze het huiswerk goed moeten plannen, op welke manier ze nieuwe stof moeten leren en wat nou écht werkt. Wanneer kinderen geen technieken hebben geleerd gaan ze zich een eigen manier aanwennen. Manieren die in eerste instantie lijken te werken, maar wanneer de stof in hoeveelheid toeneemt of complexer wordt toch steeds lastiger blijkt te zijn. Om die reden is het van belang dat bij de 

Deze training zijn 5 individuele begeleidingsmomenten van 45 minuten.


Beelddenkonderzoek 

Het onderwijssysteem, maar ook de dagelijkse praktijk is ingericht op taaldenken. Deze mensen kunnen goed beredeneren,  informatie opbouwen, plannen en organiseren.  Zij kunnen luisteren naar wat de meester of juf te vertellen heeft en slaan deze informatie op. De beelddenker heeft hier meer moeite mee. Zij leren  graag door zien en doen in plaats van zitten en luisteren.

Beelddenkers ervaren de wereld vaak heel intensief,  plannen en organiseren is vaak  moeilijk voor deze kinderen.

Op de site van stichting beelddenken kunt u meer informatie vinden, u vindt hier ook een korte checklist.   

Deze stichting verwijst naar een beelddenkonderzoek a.d.h.v. het wereldspel door deskundigen om  vervolgens de juiste gerichte hulp te kunnen bieden.

Ook beveelt de stichting beelddenken de leren leren methode aan.

Dit brede onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Aan het eind volgt een verslag met conclusie en begeleidingssadviezen. 


Vaardigheidstraining HB+

Kinderen die naast HB andere bijkomende problematiek hebben ( denkend aan ASS/ADHD/ADD/ verstoring EF/ faalangst/mindset) kunnen baat hebben bij vaardigheidstraining. Tijdens deze training richten we ons dat wat hen belemmert op school en gaan we aan de slag met het zoeken naar oplossingen en het trainen van vaardigheden, zodat deze belemmeringen afnemen en er meer ruimte komt voor een passend  onderwijsaanbod. 


HB aanbod op maat

Sommige kinderen raken nooit verzadigd. Naast een (goed) aangepast aanbod op school en misschien zelfs deelname aan een plusklas lijken deze kinderen nooit genoeg te hebben. Bij deze begeleiding maken we een passend aanbod op maat. Dit kan zijn dat er verdieping op vakgebied plaatsvindt ( zoals wiskunde of een vreemde taal), of dat we het vakoverstijgend opzoeken ( projecten of programmeren), alles is mogelijk! Er vindt steeds instructie plaats op de taken en we evalueren  de gemaakte taken. Tevens wordt er tijdens dit moment aandacht besteed aan het trainen van de executieve functies. 

Deze begeleiding vindt bij voorkeur plaats op de eigen basisschool, zodat de leerling ook daar met de taken aan de slag kan. Samenwerking met school is hierbij belangrijk. 


Training Beter bij de les ( begeleiding executieve functies)

Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind en kunnen hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. Meer informatie:  https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Beter-Bij-de-Les


 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map