Talent in Bloei
Waar Talent tot Bloei komt

Aanbod van Talent in Bloei 

 

Bij Talent in Bloei kunt u terecht voor:

 

  • Begeleiding en advies op het gebied van hoogbegaafdheid

-      Talent in Bloei kan begeleiding geven op individueel niveau. ( ook voor PGB en individuele of groepsarrangementen vanuit de gemeente of het SWV)

-      Talent in Bloei kan ingezet worden als begeleiding of professionalisering binnen een school. Denk hierbij aan de onderwerpen:


  • Individuele begeleiding

Zie pagina individuele begeleiding voor meer informatie. 

 

  • Plusklas Talent in Bloei

Elke donderdagmorgen voor kinderen uit groep 4/5

Elke woensdagmorgen voor kinderen uit groep 3/4

 Gedurende 1 dagdeel in de week krijgen de kinderen uitdagend onderwijs op hun niveau en ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken.

 

  • Producten

In de webshop zijn verschillende producten te vinden voor plusklassen. Compleet uitgewerkte projecten en registratieproducten. 

Tevens heeft TIB een eigen planner. Bij de aanschaf hiervan krijg je toegang tot het besloten gedeelte en kan je je inschrijven voor een workshop om de planner optimaal te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map