Talent in Bloei

Waar Talent tot Bloei komt

individuele begeleiding


Leren-leren training


In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.Voor iedereen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Tijdens de training leren-leren gaan we aan de slag met het eigen maken van vaardigheden die nodig zijn om het (huis)werk in het voortgezet onderwijs te organiseren. 

Veel kinderen komen op het VO en hebben geen idee hoe ze het huiswerk goed moeten plannen, op welke manier ze nieuwe stof moeten leren en wat nou écht werkt. Wanneer kinderen geen technieken hebben geleerd gaan ze zich een eigen manier aanwennen. Manieren die in eerste instantie lijken te werken, maar wanneer de stof in hoeveelheid toeneemt of complexer wordt toch steeds lastiger blijkt te zijn. Om die reden is het van belang dat bij de start van het VO gelijk gebruik wordt gemaakt van de juiste leertechnieken en planvaardigheden. 

Bij de leren-leren training wordt gebruikt gemaakt van de combinatie beeld en tekst. Deze manier van leren is vooral bij beelddenkers effectief, maar helpt alle jongeren optimaal gebruik te maken van beide hersenhelften. 

Deze training zijn 5 individuele begeleidingsmomenten van 45 minuten.


Beelddenkonderzoek 

Het onderwijssysteem, maar ook de dagelijkse praktijk is ingericht op taaldenken. Deze mensen kunnen goed beredeneren,  informatie opbouwen, plannen en organiseren.  Zij kunnen luisteren naar wat de meester of juf te vertellen heeft en slaan deze informatie op. De beelddenker heeft hier meer moeite mee. Zij leren  graag door zien en doen in plaats van zitten en luisteren.

Beelddenkers vind je vaak onder hoogbegaafden, maar ook mensen met ADHD en ADD denken vaak in beelden. Beelddenkers ervaren de wereld vaak heel intensief,  plannen en organiseren is vaak  moeilijk voor deze kinderen.

Op de site van stichting beelddenken kunt u meer informatie vinden, u vindt hier ook een korte checklist.   

Deze stichting verwijst naar een beelddenkonderzoek a.d.h.v. het wereldspel door deskundigen om  vervolgens de juiste gerichte hulp te kunnen bieden.

Ook beveelt de stichting beelddenken de leren leren methode aan.


Vaardigheidstraining HB+

Kinderen die naast HB andere bijkomende problematiek hebben ( denkend aan ASS/ADHD/ADD/ verstoring EF/ faalangst/mindset) kunnen baat hebben bij vaardigheidstraining. Tijdens deze training richten we ons dat wat hen belemmert op school en gaan we aan de slag met het zoeken naar oplossingen en het trainen van vaardigheden, zodat deze belemmeringen afnemen en er meer ruimte komt voor een passend  onderwijsaanbod. 


HB aanbod op maat

Sommige kinderen raken nooit verzadigd. Naast een (goed) aangepast aanbod op school en misschien zelfs deelname aan een plusklas lijken deze kinderen nooit genoeg te hebben. Bij deze begeleiding maken we een passend aanbod op maat. Dit kan zijn dat er verdieping op vakgebied plaatsvindt ( zoals wiskunde of een vreemde taal), of dat we het vakoverstijgend opzoeken ( projecten of programmeren), alles is mogelijk! Wekelijks vindt er instructie plaats en evalueren we de gemaakte taken. Tevens wordt er tijdens dit moment aandacht besteed aan het trainen van de executieve functies. 

Deze begeleiding vindt bij voorkeur plaats op de eigen basisschool, zodat de leerling ook daar met de taken aan de slag kan. Samenwerking met school is hierbij belangrijk.