Talent in Bloei

Waar Talent tot Bloei komt

Over Talent in Bloei

Talent in Bloei is opgericht op 1 maart 2015 door Els de Groot. Talent in Bloei is gevestigd in Bunschoten-Spakenburg.

 

Sinds 2002 ben ik werkzaam in het basisonderwijs en vanaf 2014 geef ik les aan hoogbegaafde kinderen. Door de jaren heen heb ik steeds meer interesse gekregen in de meer- en hoogbegaafde kinderen en ben ik mij in hen gaan verdiepen.

In 2013 ben ik gestart met de opleiding specialist begaafdheid SE/ZOO van Slim Educatief. In 2014 heb ik de kopstudie Speciaal & Begaafd gedaan, gericht op hoogbegaafde kinderen met een tweede diagnose ( ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie). In het schooljaar 2018/2019 heb ik eveneens bij Slim! Educatief de kopstudie begeleiden van onderpresteerders voltooid.

Sinds 2017 begeleid ik Twice-exeptional kinderen. Kinderen die naast hoogbegaafd zijn bijkomende (gedrags)problematiek hebben welke hen belemmeren in de dagelijkse schoolgang. Ik begeleid de kinderen zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

 

Ook heb ik  opleiding voor leren leren trainer gedaan bij Kind in Beeld. Door het volgen van deze opleiding ben ik in aanraking gekomen met visual learning (beelddenken) en heb bij deze training basiskennis opgedaan. Mijn interesse hiervoor werd groter, vandaar dat ik  besloten heb ook de expert opleiding te volgen, welke ik in 2015 heb afgerond.

Verder heb ik mij door het volgen van verschillende trainingen en cursussen verdiept in het brein en de executieve functies.


Met de oprichting van Talent in Bloei wil ik graag bereiken dat er meer oog en begrip komt voor de doelgroep meer- en hoogbegaafde kinderen (zo ook  voor de groep met een dubbele diagnose). Ik wil het aanbod voor deze kinderen in de regio vergroten. Ook wil ik meer bekendheid brengen op scholen en begeleiding bieden waar nodig is, zodat op deze manier het talent dat in de kinderen zit optimaal tot bloei kan komen.

 

Ik ben aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ( CRKBO). In dit register zijn docenten opgenomen die voldoen aan een kwaliteitscode,  hierdoor kan een aantal diensten van Talent in Bloei BTW vrij aangeboden worden.

 

Ook ben ik aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB)