Talent in Bloei

Waar Talent tot Bloei komt

Leren leren training

De LEREN LEREN training is een training voor alle jeugd uit het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. 

 

 

Individuele trainingen voor groep 8 en het VO vinden plaats op afspraak

 

 

De LEREN LEREN Methode 
-is een korte training van enkele uren voor studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO
-maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
-geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
-leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
-verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
-leert de technieken van de conceptmap
-leert lesstof in één overzicht te plaatsen middels een conceptmap
-leert de lesstof op een leuke en visuele manier aan te pakken
-werkt met nieuwe, bewezen leertechnieken die aansluiten bij het jonge brein
-is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
-geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
-is het juiste handvat bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS etc.
-sluit naadloos aan bij visueel ingestelde kinderen (beelddenkers, hoogbegaafden)
-geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
-pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen

 

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en leren.

Door de visuele insteek is deze manier van leren juist geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken.


Leren
In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.Voor iedereen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taal
Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het lange termijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip
Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden.
De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden.
Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.Zelfvertrouwen
School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.