Talent in Bloei

Waar Talent tot Bloei komt

Beelddenken

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Ieder kind is bij zijn geboorte beelddenker, woorden en zinnen bestaan nog niet voor een baby. Alles is zintuiglijk en gaandeweg leren baby’s klanken maken en langzaamaan vormen zich woorden en zinnen. Klanken worden gekoppeld aan beelden.  De stoel waarop je zit hoort bij de klank S-T-OE-L.  Het kind leert dat een bekende klank ( drinken) een bepaald beeld ( flesje) oproept.

Het beeld is, zeker in de begin jaren, een noodzaak om taal te leren. 

 

Rond het vierde jaar ontwikkelt het brein een voorkeur voor het visuele leersysteem ( beelddenken), of het verbale leersysteem ( taaldenken). Beelddenkers zien meteen wat er gezegd wordt. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden of begrippen. Beelddenkers zien in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt tegelijk binnen. Een taaldenker vormt beelden als geheugensteun om iets te vertellen, hij bedenkt het plaatje bij zijn woorden. Geschat wordt dat ongeveer 90% overstapt op taaldenken en dat ongeveer 10% bij beelddenken blijft.

 

De belevenis staat bij beelddenkers voorop, omdat ze woorden eerst moeten vertalen in beelden om ze te kunnen begrijpen. Wanneer je in taal denkt of praat, kun je per seconde 2 á 3 individuele woorden vormen, terwijl beelddenkers tot 32 individuele beelden kunnen vormen. Dat betekent dat een beelddenker tot 16 keer zoveel gedachten per seconde verwerkt.

 

Het onderwijssysteem, maar ook de dagelijkse praktijk is ingericht op taaldenken. Deze mensen kunnen goed beredeneren,  informatie opbouwen, plannen en organiseren.  Zij kunnen luisteren naar wat de meester of juf te vertellen heeft en slaan deze informatie op. De beelddenker heeft hier meer moeite mee. Zij leren  graag door zien en doen in plaats van zitten en luisteren.

 

Beelddenkers vind je vaak onder hoogbegaafden, maar ook mensen met ADHD en ADD denken vaak in beelden. Beelddenkers ervaren de wereld vaak heel intensief,  plannen en organiseren is vaak  moeilijk voor deze kinderen.

 

Niemand is alleen maar beeld- of taaldenker. Iedereen leert het meest effectief door woorden aan beeld te koppelen. Op deze manier worden woorden en beelden betekenisvol gemaakt.  Wel is het belangrijk bij kinderen die een grote voorkeur hebben voor beelddenken om hierop te anticiperen.

 

Op de site van stichting beelddenken kunt u meer informatie vinden, u vindt hier ook een korte checklist.   

Deze stichting verwijst naar een beelddenkonderzoek a.d.h.v. het wereldspel door deskundigen om  vervolgens de juiste gerichte hulp te kunnen bieden.

Ook beveelt de stichting beelddenken de leren leren methode aan.