Talent in Bloei

Waar Talent tot Bloei komt

Aanbod van Talent in Bloei 

Bij Talent in Bloei kunt u terecht voor:

 

 

  • Begeleiding en advies op het gebied van hoogbegaafdheid

-      Talent in Bloei kan begeleiding geven op individueel niveau. ( ook voor PGB en individuele of groepsarrangementen vanuit de gemeente of het SWV)

-      Talent in Bloei kan ook ingezet worden als begeleiding of professionalisering binnen een school. Denk hierbij aan de onderwerpen:

* basiskennis hoogbegaafdheid

* compacten en verrijken

* slimme kleuters ( en of peuters)- hoe herken ik ze en wat doe ik er mee?

* Hoogbegaafdheid en executieve functies

* Hoogbegaafdheid en mindset

* onderpresteren

* .......................

( Dit in een straal van max 15 km)

 

  • Leren leren training

Zie pagina leren leren training voor meer informatie. 

 

 

  • Plusklas Talent in Bloei

Elke donderdagmorgen voor kinderen uit groep 4/5

Elke woensdagmorgen voor kinderen uit groep 3/4

 Gedurende 1 dagdeel in de week krijgen de kinderen uitdagend onderwijs op hun niveau en ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken.

 

  • Signalering en begeleiding op het gebied van visual learning ( beelddenken)

- Individueel beelddenkonderzoek. Deze wordt afgenomen aan de hand van het wereldspel en een didactisch onderzoek, deze gegevens samen zorgen ervoor dat er een juist beeld komt over de manier van leren.

- Individuele begeleiding op het gebied van beelddenken, gekoppeld aan schoolse vaardigheden.

 

 

  • Huiswerkbegeleiding

Deze begeleiding is altijd begeleiding op maat. Tijdens de huiswerkbegeleiding kunnen verschillende technieken ( o.a. beelddenktechnieken) ingezet worden. Hierbij kan bijvoorbeeld hulp geboden worden op het gebied van automatiseren ( van bijvoorbeeld de tafels). 

Huiswerkbegeleiding is gericht op de technieken van het leren.